ระบบตรวจสอบคำสั่งยึดและอายัดตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร

กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน ตรงตามหน้าคำสั่ง เพื่อตรวจสอบ
ตรวจสอบคำสั่ง :   อายัด       ถอนอายัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก
ของผู้ค้างภาษีอากร :
เลขที่คำสั่งเต็ม :   (ตัวอย่าง : (สภ.5)/อ/1/2562)
ชื่อธนาคาร (ตามที่ปรากฏในคำสั่ง) :
เลขที่บัญชีผู้ค้างภาษีอากร :
Copyright@2020. The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :- โทร.02-2729562 (พรรณวลี)
Email :- tcl.it แอด rd.go.th

ปรับปรุงล่าสุด: 30-12-2021