ระบบตรวจสอบคำสั่งยึดและอายัดตามมาตรา 12 แห่งประมวลรัษฎากร
เกี่ยวกับกรมสรรพากร ห้องข่าว บริการอิเล็กทรอนิกส์ ความรู้เรื่องภาษี บริการข้อมูล อ้างอิง FAQ
ค้นหาขั้นสูง
ความช่วยเหลือ
 กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างให้ครบถ้วน ตรงตามหน้าคำสั่ง เพื่อตรวจสอบ

ตรวจสอบคำสั่ง :   อายัด       ถอนอายัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 13 หลัก ของผู้ค้างภาษีอากร :
เลขที่คำสั่งเต็ม :   (ตัวอย่าง : (สภ.5)/อ/1/2562)
ชื่อธนาคาร (ตามที่ปรากฏในคำสั่ง) :
เลขที่บัญชีผู้ค้างภาษีอากร :Copyright@2020. The Revenue Department of Thailand. All rights reserved.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :- โทร.0-2272-8864 (เพชรรัตน์)
Email :- petcharat.vi แอด rd.go.th